Başkan'dan Mesaj
Bir inancın, düşüncenin veya fikrin varlık ve hayat bulabilmesi insanı, zamanı ve mekânı birlikte ele alması ve kuşatmasıyla mümkündür. Buna göre, bir müminin hayat serüvenindeki en değerli hazinesi olan vahiy; “Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.” (Bakara, 2/151.)
Âyet-i Kerime
Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." (Tevbe, 9/18)
Hadîs-î Şerif
"Şehirlerde Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir." (Müslim, Mesâcid, 288)