CAMİ VE MESCİTLERLE İLGİLİ AYETLER

“Allah'a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır. (Tevbe 17)

“Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.. (Tevbe 18)

“Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah'a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever.” (Tevbe 108)

“Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır..” (Bakara 114)

“Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü'minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, "Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok" diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.. (Tevbe 107)

“Mescitler şüphesiz Allah’ındır. Öyleyse oralarda Allah’a yalvarırken başkasını katmayın.” (Cin 18)

`Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.` .(Araf 31(

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir." (Lokman 17)

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma 9)

"Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle." (İbrahim 40)

“Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.” (Taha 132)

CAMİ – KADIN VE AİLE KONULU HADİSLER

Hz. Ömer’in eşi (Âtike bnt. Zeyd) sabah ve yatsı namazlarını mescitte cemaatle eda ediyordu. Ona “Ömer’in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?” diye soruyorlardı. O da bu soruya şöyle cevap veriyordu: “Onu Allah Resûlü’nün (s.a.s) ‘Allah’ın kadın kullarının mescide gitmelerine engel olmayın.’ sözü alıkoyuyor. Buhari, Cuma’, 13

İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: “Hanımlarınız gece mescide gitmek istediklerinde onlara izin verin.” Buhari, Cuma’, 13

İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu “Hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin istediklerinde onlara izin verin.” Buhari, Ezan, 162

Ebu Saîd’den rivayet edildiğine göre; Bir kadın Allah Resulü ’ne gelerek şöyle bir istekte bulundu: “Yâ Resûlallah! Senin sözlerinden hep erkekler faydalanıyor. Bize de özel bir gün belirlesen, o gün sana gelsek de Allah’ın sana öğrettiklerinden bize de öğretsen.” Allah Resûlü ‘Şu gün şu mekanda toplanın.’ buyurdu. Bunun üzerine kadınlar toplandılar. Allah Resûlü geldi ve onlara Allah’ın kendisine öğrettiklerinden öğretti.

Abdullah b. Ebi Katâde’nin babasından rivayet ettiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: “Uzun uzun kıldırma isteğiyle namaza başlıyorum ki o esnada bir çocuk ağlaması işitiyorum. Annesinin onun ağlamasından dolayı sıkıntıya düşeceğini bildiğimden namazı kısa tutuyorum.” Buhari, Ezan, 65

Ümmü Hişâm bnt. Hârise “Ben Kâf suresini Resûlullah’ın dilinden dinleyerek öğrendim. Bu sureyi her Cuma hutbe irad ederken minberde okurdu.” Müslim, Cuma, 52

Ümmü Atiyye şöyle demiştir: “Evlenmemiş genç kızlara ve örtülü kadınlara varıncaya kadar bizler bayramlarda evlerimizden çıkmakla (ve namazgâha gitmekle) emrolunduk. Hayız halindeki kadınlar namazgâhtan uzak durur, ancak Müslümanlar tarafından yapılan duaya katılırlardı…” Müslim, Salatü’l-Ideyn,11

Ümmü Atiyye şöyle dedi: “Bayram günlerinde hayız halindeki ve örtülü kadınları evlerinden çıkartmakla (ve namazgâha gitmekle) emrolunduk. Hayız halindeki kadınlar namazgâhtan uzak durur, ancak müslüman cemaatine ve onların dualarına şahit olurlardı.” Bir kadın ‘Ey Allah’ın Resûlü birimizin üzerine alacak bir örtüsü yok.’ Deyince Hz. Peygamber (s.a.s) ‘Arkadaşı örtüsünü ona versin’ buyurmuştur. Buhari, Salat, 2

Ümmü Seleme’den rivayet edildiğine göre Nebi (s.a.s) selam vererek namazı bitirdiği zaman bulunduğu yerde kısa bir müddet beklerdi. İbn Şihâb bununla ilgili şöyle demiştir: Zannediyorum ki - en iyi Allah bilir- bu uygulama kadınların camiden önce çıkmaları içindi. Buhari, Ezan, 152

Ebu Hureyre’nin rivayet ettiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: “Allah’ın kadın kullarını Allah’ın mescitlerinden alıkoymayınız. Ancak onlar da koku sürünmeden mescide gelsinler.” Ebu Davud, Salat, 52

İbn Ömer’in rivayet ettiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: “Kadınları geceleyin camiye gitmekten alıkoymayın.” Abdullah b. Ömer’in bir oğlu; “Biz onların camiye gitmelerine izin vermeyiz. Onlar bizi aldatabilirler.” deyince İbn Ömer, onu azarladı ve “Ben sana ‘Resûlullah şöyle buyurdu’ diyorum sen ‘biz onlara izin vermeyiz’ diyorsun.” Müslim, Salat, 138

“İnanan kadınlar örtülerine bürünerek Resûlullah ile beraber sabah namazına katılıyor, namazı eda ettikten sonra da evlerine dönüyor lardı da henüz ortalık alaca karanlık olduğundan dolayı kimse onları tanıyamıyordu.” Buhârî, Mevâkît, 27