Diyanet İşleri Başkanımızın mesajı

 

Biz saflarımızı birleştirmek için camide buluşuruz. Ruhlarımızla bedenlerimizle buluşturmak, kalplerimizle gönüllerimiz arasında rabıta kurmak için Allah’ın huzurunda, divanında, camilerde buluşuruz.
“Cami aynı zamanda bizim sevgi mekânımız. Biz camilerde birbirimizi sevmeyi öğreniriz.  Tabiatı, kâinatı sevmeyi öğreniriz.  Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreniriz camide.  Camide yüreklerimiz sevgiyle dolar.”
“Camilerin kültürel kodları temsil eden bir sembol olduğu düşünüldüğünde çocuğun manevi eğitimindeki rolü rahatlıkla anlaşılacaktır. Çocuğun içinde var olduğu toplumun değerlerini öğrenme, ibadet ikliminde nefes alma ve belki de en önemlisi birlik ve beraberlik duygularını keşfetme imkânı bulabilmesi önemli ölçüde camiyle buluşmasına bağlıdır.”
Yaklaştığında kovulduğu, sesi çıktığında azarlandığı, soru sorduğunda terslendiği bir mescide tazecik gönlünün ısınması nasıl mümkün olabilir. Camiler kucaklayan ve kendine yöneleni asla kendi dışında bırakmayan bir yuvadır. Kadınıyla çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla, toplumun bütün kesimlerinin bu yuvada huzura erme hakkı vardır.”
“Vatanımızın, milletimizin her tarafında çocuklarımız camilere gelsinler. Din görevlisi arkadaşlarımız cübbeleriyle, sarıklarıyla, çikolatalarıyla kapıda onları karşılasın. Camiye onları götürsün, onlara mihrabı, minberi, kürsüyü tanıtsın istiyoruz.”


Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

 

--------------------------------------------------------------------------------------